Τα τελευταία 20 χρόνια το Τραχώνι έχει πάρει μια ραγδαία ανάπτυξη και σε πληθυσμό και σε έκταση.Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα τελευταία 7 χρόνια οι κοινοτικές υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν και τα έργα υποδομής και εξωραϊσμού που συνεχώς εξαγγέλλονται έχουν καταστήσει το Τραχώνι στολίδι της περιοχής.

Τα βελτιωτικά και αναπτυξιακά έργα έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ο ακούραστος πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τις διάφορες επιτροπές που έχουν συσταθεί, με σημαντικότερες την Πολιτιστική επιτροπή και το Σ.Κ.Ε., έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο έργο.

Παροχή οικοπέδων στους κατοίκους, ανέγερση πολιτιστικών κέντρων, κοινοτικό μέγαρο,δημιουργία πάρκων, ανέγερση κοινοτικού αθλητικού κέντρου, διαπλατύνσεις δρόμων, πεζοδρομοποιήσεις και δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης είναι μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έγινα ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το Τραχώνι έτσι όπως είναι σήμερα έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερηπεριοχή. Η πορεία ανόδου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κάθε μέλος της κοινότητας ξεχωριστά θα πρέπει να είναι περήφανο για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ποιότητα ζωής που υπάρχει σήμερα. Παράλληλα δε, δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Η ραγδαία ανάπτυξη της κοινότητας, αφήνει μόνο μια επιλογή, την σκληρή δουλειά και τη χάραξη του οράματος για μια δημιουργική και παραγωγική κοινότητα.