28/07/2020
Προκήρυξη προσφοράς για επιδιορθώσεις οδοστρώματος, πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τραχώνι τηλ. αρχιτέκτονα 25377203

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου, ανακοινώνει την προκήρυξη προσφοράς με Συνοπτικές Διαδικασίες Άρθρο 90(1)(β) του Νόμου 73(1)/2016 για Επιδιορθώσεις Οδοστρώματος, Πεζοδρομίων και Κρασπέδων στην Κοινότητα Τραχωνίου.

Ημερομηνία προκήρυξης: 27 Ιουλίου 2020 

Ημερομηνία παράδοσης: 31 Ιουλίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι Εργολάβοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα προσφοράς από το Αρχιτεκτονικό Γραφεία Ξάνθος και Κώστας Πισιάρα, στο Τηλ. 253772023.

27 Ιουλίου 2020